تبلیغات
خاکریز - مطالب تیر 1385

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب


جمعه 23 تیر 1385

الشباب اللبنانیون...امام خمینی (ره) : جوانان لبنانی فخر امت اسلامی اند.

آمـریكا كه چنگ و دندان در منطقه نشان مى دهد, از مهره اى چون اسراییل كه مـجرى جـنایت هاى آن در مـنطقه است, به طور كامل پشتیبانى مى كند و بازى هاى سیاسى اینان را نباید از نظر دور داشت. (1) آمـریكاست كه از اسراییل و هواداران آن پشتیبانى مى كند, آمریكاست كه به اسراییل قدرت مى دهد كه اعراب مسلم را آواره كند.(2) الان تـمام گرفتارى از آمریكاست, تمام گرفتارى مسلمین از آمریكاست, از این آمـریكاست كـه صـهیونیسم را آن طـور تـقویت كرده است و آن طور دارد تقویت مى كند و برادران ما را فوج فوج مى كشند.(3)


نقشه, استیلا و سیطره صهیونیسم بر دنیاى اسلام و استعمار بیشتر سرزمین هاى زرخیز و منابع سرشار كشورهاى اسلامى مى باشد. (4) بـرادران و خـواهران بـاید بـدانند كـه آمـریكا و اسراییل با اساس اسلام دشـمنند چـرا كه اسلام و كتاب و سنت را خار راه خود و مانع از چپاولگرىشان مـى دانند چرا كه ایران با پیروى از همین كتاب و سنت بود كه در مقابل آنان بپا خاست و انقلاب نمود و پیروز شد. (5)


اگر مسلمین مجتمع بودند و هر كدام یك سطل آب به اسراییل مى ریختند او را سیل مى برد و مع ذلك در مقابل اوزبون هستند. (6) كـشورهاى اسـلامى بـاید در بـرابر اسـرأیل اشـغالگر كه اكثر گرفتاریهاى كـشورها بـدست آن اسـت مـوضع خصمانه داشته باشند و با تمام نیرو از آرمان فلسطین و لبنان عزیز دفاع كنند. (7) در هر صورت مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بكنند و وحدت كلمه پیدا كـنند نـه قـضیه قـدس پـیش مـى آید و نـه قضایاى افغانستان پیش مى آید و نه قضایأى كه براى مسلمین و جاهاى دیگر پیش مى آید. (8)